≡ Menu

河蟹前传

进化论在中国

进化论在中国

本图为截图,原图见这里

大清末年(即天朝五十七年,和谐元年),有皇帝者,曰河蟹。

河蟹者云,以横行著称,又以裸奔为名,蚕食东空格土,使其成戈壁,曰,马勒戈壁。时有草泥马者,自唐驰骋至今不惜,旧时帝曰,水能覆舟,亦能煮粥。帝乃封其为"煮粥"。今帝运昌盛,非天下之滨,莫非河蟹。河蟹帝见草泥马常放屁,与西域帝国鸣猪为伍,封其为"屁民"。由是,应古语曰:非天下之民,莫非王臣。

今国运宏达,有飞黄之势。帝辖大臣,有曰吴瑁者奏曰:今天才繁荣昌盛,民皆安居乐业,我朝当以天庭之势,远播帝君英名于宇宙。屎部尚书雨秋余者以屁颠之姿,迎曰,吴瑁兄言之有理,我天朝明君,当携河蟹之势,镇三山,憾五岳,威慑西域之鸣猪派,以示国威。帝沉吟,犹豫之际,屎部尚书雨秋余乃以头着地,股向后,平沙落雁之姿,但见涕泪横飞,"臣含泪以请帝君,当威慑非我之族类草泥马"。帝微不悦,"草泥大爷!"吴瑁大喜,帝君此言一出,乃应诺之意。由是携雨秋余五体贴地,大拜:"草我等大爷,谢猪隆恩"。

和谐元年,由吴瑁任军妓处副主任一职,以河蟹为旗,率雇佣兵十万,披荆斩棘,披星戴月,披麻戴孝,杀向屁民。据太史公曰,此雇佣兵为禁军选拔,选拔后,每与草泥马交战一次为五串铜钱。每串铜钱以毛串之,是以史又称五毛军(亦取吴瑁之名称之)。

河蟹二年,应天所赐,国又为号:不折腾。河蟹三年,吴瑁将士分散各地。初,屁民喜,曰,吴瑁军已销声匿迹,不足为患哉。未料,吴瑁军随春风起,大举歼灭众多屁民分舵。据闻,此次伐戮,屁民纷纷外迁,吴瑁军奉"宁可杀错,不可放过",并冠屁民名"低俗"。吴瑁军规曰:"人若低俗,天诛地灭"。史称"反低俗"大战。

饭低俗之后,帝喜。命豺部尚书拟旨,曰,天朝物产丰富,未受西域经贸之灾。汝等可安享天年。凡此种种,不一而足。天朝上下,奔走相告,河蟹乃成一国之宠物。

太史公评曰,河蟹族乃华夏之变异,若行不义,当遭雷劈。

Comments on this entry are closed.